پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: اجرای شبكه جمع آوری فاضلاب شمال غرب کیش
محل اجرا: جزیره کیش
تاریخ شروع: ۱۳۸۷/۰۶/۲۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
کارفرما: شركت آب كيش
مشاور: مهندسین مشاور ری آب
مسیر لوله گذاری: ۴۲ کیلومتر