شرکت عمران آذرستان به شماره ثبت ۹۹۰۲۷، در سال ۱۳۶۷ تأسیس گردید و با اخذ رتبه های مرتبط با حوزه ابنیه، تاسيسات و تجهيزات، آب، راه و ترابری، صنعت و معدن، نفت و گاز و نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور، تاکنون صدها پروژه را با موفقیت و جلب رضایت کارفرمایان به پایان رسانیده است. خواهشمند است چنانچه فرصت همکاری در پروژه های آن شرکت محترم فراهم است، با ارسال اطلاعات در فرم زیر ما را مطلع فرمایید.
پيشاپيش از بذل عنايت آن شرکت محترم كمال امتنان و تشكر را دارد.

نام شرکت کارفرما / سرمایه گذار
نام و نام خانوادگی
سمت سازمانی
تلفن
وب سایت شرکت
توضیحات
پست الکترونیکی
محل بارگذاری مدارک تکمیلی (در صورت لزوم)
نام شرکت کارفرما / سرمایه گذار
نام و نام خانوادگی
سمت سازمانی
تلفن
وب سایت شرکت
توضیحات
پست الکترونیکی
محل بارگذاری مدارک تکمیلی (در صورت لزوم)