مسئولیت اجتماعی

گروه عمران آذرستان معتقد است که یک مجموعه اقتصادی بخشی از جامعه‌ای است که در آن زندگی میکند و همیشه باید فراتر از اهداف تجاری خود بیاندیشد و در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کند، این امر موجب می شود جامعه‌ای که در آن کار میکنیم جای بهتری برای زندگی شود. آموزش و پرورش بعنوان یکی از حقوق اساسی و مسلم بشر از مواردی است که ما همواره اهمیت زیادی برای آن قائل هستیم و تلاشمان بر این است که با بکار بردن همه امکاناتمان راه را برای آموزش کودکان محروم کشورمان در این زمینه هموار کنیم. گروه عمران آذرستان بعنوان حامی در کنار بنیاد کودک قرار دارد که هدف آن بعنوان مؤسسه خیریه این است که هیچ دانش آموز با استعدادی، هرگز فرصت آموزش مناسب را بدلیل فقر از دست ندهد. این گروه از حامیان مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران نیز می باشد که از مؤسسات مردم نهاد فعال در حوزه ادبیات و فرهنگ کودکان است که تاکنون اقدامات ارزنده‌ای در پیشبرد ادبیات و فرهنگ کشور بعمل آورده است. ساخت، تجهیز و بهره برداری کتابخانه کودک و نوجوان صدرالواعظین بر پایه استانداردهای محیطی و محتوائی یک کتابخانه کودک محور، مشارکت در راه‌اندازی موزه کودکی “ایرانک” واقع در سالن گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین احداث یک مدرسه خیریه در استان بوشهر، نمونه‌‌هایی است از اقدامات گروه عمران آذرستان در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی .

مسئولیت اجتماعی : مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در اصل کسب و کار مسئولانه توام با ایجاد ثروت است و در واقع اين مسئوليت به اين منظور برنامه‌ريزي می‌گردد كه براي جامعه حامل ارزش پايدار باشد. بطور كلي مسئوليت اجتماعي شـركت‌ها به ارائه روش‌هايي مي پردازد كه سازمانها در فضاهاي كسب و كار خود به آن عمل كنند و پاسخگوي توقعات جامعه، انتظارات تجاري و اخلاقي اجتماعي آنان باشد چرا كه سازمان‌ها مسئوليت‌هاي بزرگـي در زمينه اجتماعي، اقتصادي و محيطي در قبال كاركنـــان، سهامداران، مشتريان، دولت و ساير افراد جامعه خود بر عهده دارند. بر این اساس سازمانها از نقش تاريخي شان كه كسب سود، پرداخت ماليات، استخدام كاركنان و تبعيت از قوانين است فراتر مي‌روند و در تحقق هدف‌هاي اجتمــاعي گسترده تر نقش بسزايي خواهند داشت. از این منظر، خانواده عمران آذرستان معتقد است که هر سازمانی به عنوان بخشی از جامعه باید گامی فراتر از اهداف تجاری و اقتصادی خود نهاده و با اهمیت به مقوله مسئولیت‌ اجتماعی در ابعاد مختلف، در مسیر بهبود وضعیت اکثریت جامعه، حفظ محیط زیست و توجه به نیازهای همکاران خود حرکت نماید. بر این اساس عمران آذرستان از ابتدای پیدایش خود تاکنون، انجام مجموعه وظایف تخصصی و فنی خویش را در حوزه های عمرانی و صنعتی با ایفای صادقانه و مستمر مسئولیت‌های اجتماعی همسو نموده است و همواره کوشیده است از طریق اجرای درست وظایف، کسب و کار مسئولانه و تاکید بر پاسخگویی به عنوان پایه و اساس اعمالش، برای آحاد جامعه ارزش آفرینی نماید.

همایش باغچه بان 

موزه کودکی ایرانک