مسئولیت اجتماعی

گروه عمران آذرستان معتقد است که یک مجموعه اقتصادی بخشی از جامعه‌ای است که در آن زندگی میکند و همیشه باید فراتر از اهداف تجاری خود بیاندیشد و در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کند، این امر موجب می شود جامعه‌ای که در آن کار میکنیم جای بهتری برای زندگی شود. آموزش و پرورش بعنوان یکی از حقوق اساسی و مسلم بشر از مواردی است که ما همواره اهمیت زیادی برای آن قائل هستیم و تلاشمان بر این است که با بکار بردن همه امکاناتمان راه را برای آموزش کودکان محروم کشورمان در این زمینه هموار کنیم. گروه عمران آذرستان بعنوان حامی در کنار بنیاد کودک قرار دارد که هدف آن بعنوان مؤسسه خیریه این است که هیچ دانش آموز با استعدادی، هرگز فرصت آموزش مناسب را بدلیل فقر از دست ندهد. این گروه از حامیان مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران نیز می باشد که از مؤسسات مردم نهاد فعال در حوزه ادبیات و فرهنگ کودکان است که تاکنون اقدامات ارزنده‌ای در پیشبرد ادبیات و فرهنگ کشور بعمل آورده است. ساخت، تجهیز و بهره برداری کتابخانه کودک و نوجوان صدرالواعظین بر پایه استانداردهای محیطی و محتوائی یک کتابخانه کودک محور، مشارکت در راه‌اندازی موزه کودکی “ایرانک” واقع در سالن گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین احداث یک مدرسه خیریه در استان بوشهر، نمونه‌‌هایی است از اقدامات گروه عمران آذرستان در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی .