آذربایجان غربی

نام پروژه کارفرما نوع پیمان مشاور اطلاعات بیشتر
ساختمان مرکزی انفورماتیک شرکت انفورماتیک PC مشاور اطلاعات بیشتر
ساختمان اداری و تجاری غدیر صادرات بانک صادرات PC مشاور اطلاعات بیشتر