تاریخچه

شرکت عمران آذرستان در سال ۱۳۶۷، با اتکا به تجارب طولانی و ارزشمند موسسین خود و با هدف فعالیت در صنعت ساخت و احداث پروژه‌های بزرگ در ایران شروع به کار نمود.
و اینک با توجه به تجربه گرانقدر بیش از سی سال فعالیت در حوزه عمرانی و نیز داشتن سرمایه‌ای بزرگ نیروی انسانی توانمند و باهوش، این شرکت با در دست داشتن رتبه های ممتاز، بعنوان یکی از خوشنامترین و سربلندترین شرکتهای عمرانی ایران است.