تدارک کالا و تامین مواد و مصالح مورد نیاز پروژه ها در عمران آذرستان بر اساس فرایندهای طراحی شده و مدون انجام می پذیرد و انتخاب تامین کنندگان بر اساس ارزیابی انجام می پذیرد. این لیست همواره در حال بروز رسانی بوده و در حال حاضر اطلاعات کامل بیش از ۱۴۰۰ شرکت تامین کننده معتبر در گروه های ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، لوازم ایمنی و ماشین آلات در بانک اطلاعاتی تامین کنندگان شرکت عمران آذرستان قرار داده شده اند. در صورت تمایل به حضور در این بانک اطلاعاتی فرم زیر را تکمیل و اطلاعات مربوطه را جهت بررسی بارگذاری فرمایید.

نام شرکت تامین کننده
گروه کاری
نام مدیر/ مسئول
تلفن
وب سایت شرکت
توضیحات
پست الکترونیکی
بارگذاری مدارک تکمیلی مانند بروشور، مشخصات فنی و قیمت