شرکت عمران آذرستان برنده مناقصه ساخت پل چم دیوان، واقع در استان لرستان، محور دوره – ویسیان، ارتباط دهنده دو محور خرم آباد – کوهدشت و خرم آباد – پلدختر شده است. باتوجه به خسارات ناشی از سیل در سال جاری، اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان اقدام به احداث این پل ارتباطی نموده است. این پل با طول ۱۶۰ متر در ۴ دهانه ۴۰ متری باعث کوتاهی ۶۰ کیلومتری مسیر تردد از کوهدشت به پلدختر خواهد شد.

تاریخ انتشار خبر: ۲۰ دی ۱۳۹۸

Click to rate this post!
[Total: ۰ Average: ۰]