انعقاد قرارداد “ساخت پل چم دیوان” به کارفرمایی “اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان”

شرکت عمران آذرستان برنده مناقصه ساخت پل چم دیوان، واقع در استان لرستان ، محور دوره – ویسیان، ارتباط دهنده دو محور خرم آباد – کوهدشت و خرم آباد – پلدختر شده است. باتوجه به خسارات ناشی از سیل در سال جاری، اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان اقدام به احداث این پل ارتباطی نموده است.

این پل با طول ۱۶۰ متر در ۴ دهانه ۴۰ متری باعث کوتاهی ۶۰ کیلومتری مسیر تردد از کوهدشت به پلدختر خواهد شد.