خانه۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۵:۴۶:۴۴

پروژه های برگزیده

برج مسکونی – تجاری کوهک

برج اداری – تجاری غدیر

ساختمان مرکزی خدمات انفورماتیک

عمران آذرستان به روایت ارقام

۶۵۰۰۰۰

زیربنای پروژه های درحال انجام
(متر مربع)

۴۶

تقدیر نامه

۸۰۰

پرسنل همکار

۷۰۰۰۰۰

زیربنای پروژه های انجام شده
(متر مربع)

رتبه های اخذ شده

پایه ۱ : رشته ساختمان و ابنیه
پایه ۱ : رشته تاسیسات و تجهیزات
پایه ۲ : رشته آب
پایه ۲ : رشته راه و ترابری
پایه ۳ : رشته صنعت و معدن
پایه ۵ : رشته نیرو
پایه ۵ : رشته نفت و گاز

عضویت ها

عضویت در سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
عضویت در انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران
عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
عضویت در انجمن بتن ایران
عضویت در انجمن مهندسی سازه ایران
عضویت در کانون کارآفرینان توسعه گرا
عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

مشاهده ویدئوهای بیشتر
سایر شرکت های گروه توسعه کسب و کار آذرستان

کارفرمایان

برو به بالا